AVÍS LEGAL
CAN LUAR es reserven tots els drets de Propietat intel·lectual i altres drets sobre el servei així com sobre els continguts publicats, informacions, imatges, vídeos i bancs de dades (a continuació denominada “propietat protegida”). Per això, està expressament prohibida qualsevol modificació, reproducció, publicació, transmissió a tercers i / o altres ús o explotació de la propietat protegida sense el consentiment previ per escrit de CAN LUAR.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable CAN LUAR. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats de l’empresa i no cedirà les dades a tercers. Així mateix, CAN LUAR cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

Prement el botó de ‘enviar’ del corresponent formulari, l’Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. No obstant això, l’Usuari podrà oposar-se a l’enviament d’aquestes comunicacions assenyalant la casella que a aquests efectes apareix indicada en cada un dels formularis.

Així mateix, en cadascuna de les trameses de comunicacions comercials, s’indicarà de manera expressa el procediment habilitat per oposar-se a l’enviament de noves comunicacions comercials.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@canluar.com o comunicant telefònicament al telèfon 660 43 13 57.